środa, 3 września 2008

Biblijne dowody wyższości kobiet nad mężczyznami;)

Cztery dowody biblijne

1. Z porządku stwarzania
Pan Bóg stwarzając świat materialny dokonywał swego dzieła etapami, od
bezładnej i bezwładnej materii przechodząc stopniowo aż do coraz
wyższych form stworzenia. To jest główna przesłanka dowodu. Reszta
dowodu, aż do konkluzji jest oczywista. Mądrej głowie dość po słowie.

2. Z wymagań materiału
Aby stworzyć mężczyznę, Pan Bóg mógł się posłużyć materiałem
stosunkowo prymitywnym, zwykłą gliną. Aby stworzyć kobietę, konieczny
był materiał bardziej uszlachetniony.

3. Ze sposobu zachowania się w sytuacji wymagającej refleksji.
W rozmowie z Szatanem Ewa wykazała się bystrością intelektu i wyraźnie
zastanawiała się nad konsekwencjami swoich działań. Adam natomiast
usłyszał od niej polecenie: "Zjedz to" i bez dyskusji zjadł.

4. Z wymiaru kary.
(a) To stworzenie, które ma więcej oleju w głowie, większa ponosi
odpowiedzialność i cięższą otrzymuje kare. Ewa została podporządkowana
Adamowi, co dla stworzenia inteligentnego jest oczywiście bardzo
upokarzające.
(b) Ta kara równocześnie dowodzi, że stan podporządkowania kobiety
mężczyźnie jest przykrym skutkiem grzechu pierworodnego. Jak to było
na początku, tego nie wiemy, choć sądząc po zachowaniu Adama (patrz
dowód nr 3) można by się domyślać, że sprawy miały się zdecydowanie
inaczej.

Dwa dowody filozoficzno-psychologiczne.

5. Z wyglądu zewnętrznego
Człowiek zajmuje pozycję pośrednią pomiędzy zwierzętami a aniołami.
Kto bardziej przypomina anioła: mężczyzna czy kobieta? Sądzę, że tu
sprawa jest całkiem jasna.

6. Z intuicji
Św. Tomasz w "Sumie teologicznej" przyznaje, że kobiety mają intuicję
bardziej rozwiniętą, a przez to bardziej przypominają (również i pod
względem intelektualnym) aniołów.

Jeden dowód teologiczny

7. Z pokory Pana Jezusa
Pan Jezus, chcąc się maksymalnie uniżyć, przybrał postać mężczyzny.

Brak komentarzy: